Spočítejte si sami, jak na tom jste.

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte zavolat, pomůžeme Vám.

Kalkulace úspory elektřina

Pokud neznáte přesnou spotřebu, bude proveden hrubý odhad Znáte Vaší spotřebu elektřiny?
Pro odběr na IČ zvolte PODNIKATEL, jinak zvolte DOMÁCNOST Typ zákazníka
Vyberte okres kde se nachází odběrné místo Okres
Vyberte současného dodavatele elektřiny Současný dodavatel
Vyberte Váš ceník Ceník
Vyberte sazbu dle údajů na faktuře Vaše sazba
Vyberte sazbu dle údajů na faktuře Vaše sazba
Vyberte jistič podle faktury. (Nejčastější hodnota je 3x20 pro vaření, topení, ohřev vody. Pokud elektřinou i topíte, zvolte 3x25A) Zapojení jističe
Vyberte jistič podle faktury. (Nejčastější hodnota je 3x20 pro vaření, topení, ohřev vody. Pokud elektřinou i topíte, zvolte 3x25A) Hodnota Jističe
Vyberte jistič podle faktury. (Nejčastější hodnota je 3x20 pro vaření, topení, ohřev vody. Pokud elektřinou i topíte, zvolte 3x25A) Hodnota Jističe
Zadejte spotřebu ve vysokém tarifu Roční spotřeba Vysoký tarif kWh
Zadejte spotřebu v nízkém tarifu Roční spotřeba Nízký tarif kWh
Vyberte druh a velikost bydlení, pro stanovení odhadované spotřeby Typ bydlení
Zvolte nejčastější druh využití elektřiny Typ využití
Spočítat úsporu

Kalkulace úspory plyn

Pokud neznáte přesnou spotřebu, bude proveden hrubý odhad Znáte Vaší spotřebu plynu?
Pro odběr na IČ zvolte PODNIKATEL, jinak zvolte DOMÁCNOST Typ zákazníka
Vyberte okres kde se nachází odběrné místo Okres
Vyberte stávajícího dodavatele plynu Současný dodavatel
Vyberte Váš ceník Ceník
Vyberte druh a velikost bydlení, pro stanovení odhadu spotřeby Typ bydlení
Zvolte nejčastější druh využití plynu, pro stanovení odhadu spotřeby Využití
Zadejte roční spotřebu v kWh, je uvedena na měsíčním vyúčtování Roční spotřeba v kWh
Spočítat úsporu