Cookies management by TermsFeed Generator

Anketa

Vážení spoluobčané,

naše obec v současné době zpracovává Místní energetickou koncepci, jejímž cílem je popsat současnou energetickou bilanci a navrhnout optimální komplexní řešení energetiky pro naši obec a Vás jako její občany.

Na zpracování tohoto dokumentu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci Národního plánu obnovy. Jedná se o výchozí strategický materiál, který může být v budoucnu využit i pro nastavení komunitní energetiky a sdílení energie mezi jednotlivými objekty.

Z důvodu co nejvyšší možnosti profesionálního a odborného zpracování chceme do tohoto procesu zapojit i veřejnost, proto vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká informací o vaší spotřebě a typu energií, které v soukromí využíváte. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat současnou situaci a názory obyvatelstva na sdílení elektřiny a na investice do obnovitelných zdrojů a elektromobilitu v naší obci. Od těchto informací se bude odvíjet energetická budoucnost v obci.

Jeho vyplnění vám nezabere více než 3 minuty. Čím více občanů z obce dotazníky vyplní, tím přesnější budou data v Místní energetické koncepci, a tím reálnější a praktičtější budou návrhy řešení pro nás všechny.

Prosíme vás tedy o odpovědný přístup a velice vám děkuji za spolupráci.

1. Uveďte, z jaké jste obce a PSČ

2. Upřesněte jaké budovy se anketa týká?

3. Jaká je celková podlahová plocha dotčené budovy? Pokud si nejste jistí, uvažujte rozlohu dle vaší dispozice bytu: 3 + kk a menší - do 100 m2 3 + 1 a větší - nad 100 m2.

4. Kdy byl objekt postaven?

5. Jaké typy energií odebíráte? Jedná se o energie, za které vám pravidelně chodí vyúčtování. Pokud jste napojeni na centrální zdroj vytápění, vyberte i možnost Centrální dodávka tepelné energie. Označte všechny využívané možnosti.

6. Uvažujete o výměně zdroje tepla - kotle? Jaký kotel plánujte do 5 let pořídit? Vyberte jednu odpověď

7. Uvažujete o pořízení fototermických (solárních) panelů, sloužící k ohřevu vody? Vyberte jednu odpověď a případně doplňte počet ks fototermických (solárních) panelů.

8. Uvažujete o pořízení fotovoltaických panelů sloužících k výrobě elektřiny? Vyberte jednu odpověď a případně doplňte instalovaný výkon v KWp.

9. Pokud již máte instalovanou FVE? Můžete označit více odpovědí podle skutečnosti.

10. Uvažujete o lepším zateplení či výměně oken v nejbližších 5 letech? Vyberte jednu odpověď

11. Jakou energii zejména používáte k vytápění? Pokud používáte více typů energií k vytápění, uveďte jen ten, který převažuje. Pokud bydlíte v bytovém domě a nemáte vlastní zdroj vytápění přímo v bytě např. plynový kotel a provoz vytápění se řídí jednotně pro celý bytový dům, uveďte možnost Centrální zdroj vytápění.

12. Vlastníte nebo plánujete pořídit si elektromobil?

13. Máte představu, jak velký finanční přínos Vám mohou investice do obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných opatření přivést? Vyberte jednu odpověď

14. Máte dostatečné informace o tom, jak získat na investice do energetických úspor od státu dotaci Vyberte jednu odpověď

15. Měli byste zájem účastnit se energetického společenství, ve kterém by byla výroba a spotřeba elektřiny výhodně sdílena?

16. Máte zájem o další informace týkající se výhod sdílení elektřiny v rámci energetického společenství a kolik na tom lze ušetřit nebo vydělat?

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů pro zasílání zpráv v oblasti energetických úspor a komunitní energetiky.

Registrace k odběru novinek