Cookies management by TermsFeed Generator

Řešení pro města a obce

EDUKACE NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ REALIZACE VEŠKERÉ DOTAČNÍ ADMINISTRATIVY

EDUKACE

POMÁHÁME VÁM POROZUMĚT POTŘEBNÉ ENERGETICKÉ PROBLEMATICE

Mechanismy Nové energetiky 4.0:

Výroba elektřiny z OZE, akumulace (baterie), agregace a flexibilita, dynamické tarify, smart měření, komunitní energetika, elektromobilita, energetický management…

BEZPLATNÝ ONLINE-SEMINÁŘ:

Nová Energetika pro obce a města ČR, Místní Energetická Koncepce (MEK)

S námi pochopíte složitou problematiku.

Co se dozvíte?

  1. Proč správnou kombinací všech mechanismů Nové energetiky 4.0 může obec uspořit 20-70% ročních nákladů za elektřinu.
  2. Hrozby z pasivního přístupu k řešení energeticky úsporného hospodářství.
  3. Příležitosti z aktivního přístupu.
  4. Masivní rozsah veškeré administrativní metodiky při administraci a realizaci dotačních žádostí, zadávacích dokumentací, čerpání dotací, realizací staveb atd.

Toto je první krok, který nám společně umožní realizovat Vaše správná rozhodnutí.

Seminář každou středu 9.00 – 11.00h

PŘIHLÁSIT SE ZDARMA

Přihlaste se:

Políčka označené * je potřebné vyplnit

NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO
ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁ FÁZE - NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ
ANALÝZA, SIMULACE, MĚŘENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ

MEK (místní energetická koncepce)

Komplexní a robustní energetická koncepce, která řeší celé území katastru obce, včetně firem a obyvatel, nikoliv jen obecní energetiku. MEK Vám pomůže optimalizovat veškeré energetické potřeby a zdroje obce, využít všechny dostupné mechanismy Nové energetiky 4.0, včetně sociálních a environmentálních dopadů.

EPO (analýza energetického potenciálu obce)

Strategický dokument zpracovaný energetickými specialisty, který umožní obci kvantifikovat své příležitosti v oblasti ENERGETICKÝCH ÚSPOR, ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI, OZE i komunitní energetiky.

VZOR ANALÝZY EPO

SMART metering spotřeby elektřiny v budově - 3 roky *

Součástí je instalace 3 fázového smart data logeru, měření 15 minutových maxim, on-line export dat a jejich uložení na cloudu, 4x ročně zaslání zprávy s prezentací dat a 1x ročně návrh úsporných opatření včetně výpočtu návratnosti = ENERGETICKÝ Management.

*
cena zahrnuje:
- nákup, instalaci a zprovoznění SMART METERINGU
- měsíční přehledy o spotřebě
- návrhy na zpracování energetických úspor

RSP – Revize střešního profilu

Detailní a komplexní revize/pasport střechy, její konstrukce a krytiny, včetně provedení odborné sondy tak, aby byla zajištěna bezproblémová a udržitelná instalace FVE.

CO JE RSP - VÍCE INFORMACÍ

Spočítejte si cenu:

počet objektů služba cena bez DPH cena po odečtení dotace

MEK (místní energetická koncepce)

individuální

individuální

Analýza energetického potenciálu obce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 0 až 500 MWh

0 Kč

0 Kč
(není dotace)

Analýza energetického potenciálu obce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 500 až 1000 MWh

0 Kč

0 Kč
(není dotace)

Analýza energetického potenciálu obce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 1000 MWh a více

0 Kč

0 Kč
(není dotace)

SMART metering spotřeby elektřiny v budově – 3 roky *

0 Kč

0 Kč

RSP – Revize střešního profilu

0 Kč

0 Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%:

0 Kč

0 Kč

REALIZACE VEŠKERÉ DOTAČNÍ ADMINISTRATIVY

ADMINISTRACE ŽÁDOSTI O DOTACI, NÁSLEDNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A DOHLED NAD VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

3a.
Proces získání dotace

V oblasti dotací a dotačního managementu Vám pomůžeme:

  1. Vypracovat a podat ŽÁDOST O DOTACI (dle jednotlivých aktuálních výzev)
  2. Vypracovat veškeré nutné PŘÍLOHY (energetické posouzení, studie stavebně technologického řešení apod.)

3b.
Zadávací dokumentace a příprava soutěže

Po schválení dotace Vám můžeme pomoci zajistit:

  1. Dotační management a administraci dotace
  2. Vypracovat zadávací dokumentaci pro soutěž (zpracování smluvní i technické části zadávací dokumentace včetně administrace výběrového řízení)
  3. Činnost odborného technického dozoru investora (žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu).

Aktuální dotační výzvy:

Spočítejte si cenu:

Zadávací dokumentace podle zákona o ZVZ (více než 2.000.000 Kč) ?
počet objektů služby před získáním dotace cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Zpracování a podání žádosti o dotaci RES+3
(obce do 3.000 obyvatel)

18.500 Kč

18.500 Kč
(není dotace)

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ pro dotaci RES + 3
- povinný výstup (cena za počet FVE = samost. střech)

35.000 Kč

8.750 Kč

Studie stavebně technologického řešení pro dotaci RES + 3
- povinný výstup (cena za počet FVE = samost. střech)

46.000 Kč

11.500 Kč

počet objektů služby po získání dotace cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo
(zpracování procesní i technické části zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo vč. garancí a po záručního servisu)

28.500 Kč

7.125 Kč

-

Administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku
v souladu metodikou příslušné dotace, nikoli však dle zákona o ZVZ

16.500 Kč

4.125 Kč

-

Administrace výběrového řízení na PODLIMITNÍ veřejnou zakázku
dle zákona o ZVZ

46.300 Kč

11.575 Kč

Odborný technický dozor investora
(zajistit tento dozor je povinností žadatele o dotaci a je i v zájmu řádného hospodáře)

35.300 Kč

8.825 Kč

-

Administrace dotace a dotační management
(činnost po schválení dotace - z hlediska dotace není uznatelný náklad)

54.000 Kč

54.000 Kč
(není dotace)

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%:

99.800 Kč

38.575 Kč

počet objektů služby před získáním dotace cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Zpracování a podání žádosti o dotaci RES+3
(obce do 3.000 obyvatel)

18.500 Kč

18.500 Kč
(není dotace)

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ pro dotaci RES + 3
- povinný výstup (cena za počet FVE = samost. střech)

35.000 Kč

8.750 Kč

Studie stavebně technologického řešení pro dotaci RES + 3
- povinný výstup (cena za počet FVE = samost. střech)

46.000 Kč

11.500 Kč

počet objektů služby po získání dotace cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo
(zpracování procesní i technické části zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo vč. garancí a po záručního servisu)

28.500 Kč

7.125 Kč

-

Administrace výběrového řízení na veřejnou zakázku
v souladu metodikou příslušné dotace, nikoli však dle zákona o ZVZ

16.500 Kč

4.125 Kč

-

Administrace výběrového řízení na PODLIMITNÍ veřejnou zakázku
dle zákona o ZVZ

46.300 Kč

11.575 Kč

Odborný technický dozor investora
(zajistit tento dozor je povinností žadatele o dotaci a je i v zájmu řádného hospodáře)

35.300 Kč

8.825 Kč

-

Administrace dotace a dotační management
(činnost po schválení dotace - z hlediska dotace není uznatelný náklad)

54.000 Kč

54.000 Kč
(není dotace)

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%:

99.800 Kč

38.575 Kč

počet objektů služby před získáním dotace NPO MEK cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Objednávka zpracování podání žádosti o dotaci
(obce do 3.000 obyvatel)

18 800 Kč

18 800 Kč
(není dotace)

počet objektů služby po získání dotace NPO MEK cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Objednávka zpracování podání žádosti o dotaci
(obce do 3.000 obyvatel)

14 800 Kč

14 800 Kč
(není dotace)

počet objektů služby před získáním dotace EnMe (Energetický management) cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Objednávka zpracování podání žádosti o dotaci
(obce do 3.000 obyvatel)

18 800 Kč

18 800 Kč
(není dotace)

počet objektů služby po získání dotace EnMe (Energetický management) cena bez DPH cena po odečtení dotace

-

Objednávka zpracování podání žádosti o dotaci
(obce do 3.000 obyvatel)

14 800 Kč

14 800 Kč
(není dotace)