Cookies management by TermsFeed Generator

Řešení pro firmy

EDUKACE NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ REALIZACE VEŠKERÉ DOTAČNÍ ADMINISTRATIVY

EDUKACE

POMÁHÁME VÁM POROZUMĚT POTŘEBNÉ ENERGETICKÉ PROBLEMATICE

Mechanismy Nové energetiky 4.0:

Výroba elektřiny z OZE, akumulace (baterie), agregace a flexibilita, dynamické tarify, smart měření, komunitní energetika, elektromobilita, energetický management…

BEZPLATNÝ ONLINE-SEMINÁŘ:

Nová Energetika pro podnikatele a firmy ČR

S námi pochopíte složitou problematiku.

Co se dozvíte?

  1. Proč správnou kombinací všech mechanismů Nové energetiky 4.0 může firma uspořit 20-70% ročních nákladů za elektřinu
  2. Hrozby z pasivního přístupu k řešení energeticky úsporného hospodářství.
  3. Příležitosti z aktivního přístupu.
  4. Veškerá administrativa žádosti o relevantní dotace, vypracování výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách a administrativní servis při čerpání dotací.

Toto je první krok, který nám společně umožní realizovat Vaše správná rozhodnutí.

Seminář každý pátek 9.00 – 10.30h

PŘIHLÁSIT SE ZDARMA

Přihlaste se:

Políčka označené * je potřebné vyplnit

NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO
ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ

PROJEKTOVÁ FÁZE - NÁVRH NEJVÝHODNĚJŠÍHO ENERGETICKÉHO ŘEŠENÍ
ANALÝZA, SIMULACE, MĚŘENÍ, NÁVRH OPATŘENÍ

Energetická koncepce

Analýza Vaší energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti, kdy licencovaní energetičtí specialisté zpracují konkrétní, na míru simulované, energetické řešení každého odběrného místa s cílem minimalizovat roční náklady na elektrickou energii.

SMART metering spotřeby elektřiny v budově - 3 roky *

Součástí je instalace 3 fázového smart data logeru, měření 15 minutových maxim, on-line export dat a jejich uložení na cloudu, 4x ročně zaslání zprávy s prezentací dat a 1x ročně návrh úsporných opatření včetně výpočtu návratnosti = ENERGETICKÝ Management.

*
cena zahrnuje:
- nákup, instalaci a zprovoznění SMART METERINGU
- měsíční přehledy o spotřebě
- návrhy na zpracování energetických úspor

RSP – Revize střešního profilu

Detailní a komplexní revize/pasport střechy, její konstrukce a krytiny, včetně provedení odborné sondy tak, aby byla zajištěna bezproblémová a udržitelná instalace FVE.

CO JE RSP - VÍCE INFORMACÍ

Spočítejte si cenu:

počet objektů služba cena bez DPH Cena po odečtení dotace

Energetická koncepce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 0 až 500 MWh

? Kč

? (Není dotace)

Energetická koncepce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 500 až 1000 MWh

? Kč

? (Není dotace)

Energetická koncepce
Celková spotřeba elektrické energie klienta je 1000 MWh a více

? Kč

? (Není dotace)

SMART metering spotřeby elektřiny v budově – 3 roky *

18.500 Kč

3.238 Kč

Revize střešního profilu - RSP

? Kč

? Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 21%:

45.000 Kč

29.738 Kč

REALIZACE VEŠKERÉ DOTAČNÍ ADMINISTRATIVY

Administrace žádosti o dotaci, následně zadávací dokumentace (v případě, že se společnost rozhodne vypsat výběrové řízení) a dohled nad výběrovým řízením

3a.
Proces získání dotace

V oblasti dotací a dotačního managementu Vám pomůžeme:

  1. Vypracovat a podat ŽÁDOST O DOTACI (dle jednotlivých aktuálních výzev)
  2. Vypracovat veškeré nutné PŘÍLOHY

3b.
Zadávací dokumentace a příprava soutěže

Po schválení dotace Vám můžeme pomoci zajistit:

  1. Dotační management a administraci dotace
  2. Vypracovat zadávací dokumentaci pro soutěž (zpracování smluvní i technické části zadávací dokumentace včetně administrace výběrového řízení)
  3. Činnost odborného technického dozoru investora (žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu).